Zapytanie ofertowe

Nazwa firmy*
Osoba kontaktowa*
Adres*
Numer telefonu*
Nip UE*
PLANOWANE MIEJSCE ZAŁADUNKU
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Adres*
Kraj*
MIEJSCE PRZEZNACZENIA
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Adres*
Kraj*
Powiadomić*
Osoba odpowiedzialna za odbiór przesyłki*
Termin gotowości do załadunku*
Termin dostawy*
Sposób załadunku/wymagania dotyczące pojazdu i zabezpieczenia ładunku*
Liczba i rodzaj opakowań, oznakowanie, nazwa towaru*
Wymiary opakowań, palet, kartnonów*
szerokość* cm
wysokość* cm
głębokość* cm
Właściwości towaru*
Waga brutto*
Kubatura*
Zakres wymaganych kontroli
Wartość towaru*
Dodatkowe instrukcje*
Odprawa celna / procedura celna:
Dopuszczenie do obrotu / tranzyt / wywóz / inne:
Miejsce odprawy eksportowej (urząd celny)
Towar o znaczeniu strategicznym
Ładunek niebezpeiczny ADR
Miejsce odprawy importowej (urząd celny)
Zleceniodawca oświadcza, że:
1)towar jest / nie jest towarem o znaczeniu strategicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 listopada 2002r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa – DZ.U.119 poz.1250.
2)Zobowiązuje się do pokrycia należności wynikających z długu celnego w terminie przewidzianym przez kodeks celny
3)Jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia do ich wystawienia bez podpisu odbiorcy
Przepisz tekst z obrazka

* - wymagane informacje

transport

 • Zróżnicowany zestaw jednostek
  transportowych
 • Podwójne obsady kierowców
 • Ubezpieczenie OCP na sumę
  1.000.000 EURO
 • Pojazdy i przesyłki monitorowane
  przez system GPS
więcej

spedycja

 • Spedycja drogowa ładunków na terenie
  całej Europy
 • Zespół specjalistów z wieloletnim
  doświadczeniem
 • Szybka reakcja na zgłoszone zamówienie
  spedycyjne
 • Elastyczność i dyspozycyjność: 24h, 365 dni w roku
więcej

transport

 • Magazynowanie towarów
 • Cross-Docking
 • Przeładunki i przepakowanie towarów
 • Dystrybucja na terenie Polski i Europy

 

więcej